fbpx

Ba Đình

Ba Đình

Tháng Ba 31, 2018

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc SĐT
Châu Long 47 Châu Long NT Hồng Hoa 2 0987406301
Cửa Bắc 61 Cửa Bắc NT Hải Linh 02438294874
Đào Tấn Số 1 Ngõ 9 Đào Tấn NT Tuyết Nam 02437665338
122 Đào Tấn NT An Tâm 0936680690
Đốc Ngữ 111 Đốc Ngữ NT Trung Hà 0973995995
Đội Cấn 12 Đội Cấn NT Long 02438230191
72 Đội Cấn NT Minh Tâm 0934828668
145 Đội Cấn NT Nghĩa Hưng 02437227491
249 Đội Cấn NT Đức Phương 0985397821
367 Đội Cấn NT Nghĩa Hưng 02466848060
369 Đội Cấn NT Thanh Lan 02438326969
390 Đội Cấn NT Minh Tiến 02438346670
Giảng Võ 138B Giảng Võ Trung tâm Dược Mỹ Phẩm 02438443154
Hoàng Hoa Thám 59 Hoàng Hoa Thám NT TN 02437223370
595 Hoàng Hoa Thám NT Vĩnh Phúc 0912100549
625 Hoàng Hoa Thám Nhà thuốc Liên Mai 0916541541
Kim Mã Thượng Ngõ 35 Kim Mã Thượng NT Hiệp Oanh 0963616577
102A Ngõ 35 Kim Mã Thượng NT Mai Hiên 0989211272
37E Kim Mã Thượng NT Trung Hà 02437621828
Ngọc Hà 11B Ngọc Hà NT Tư nhân 0904781109
Ngọc Khánh 90 Ngọc Khánh NT Khánh An 0984969686
130 Ngọc Khánh NT Việt Anh 0977502686
162 Ngọc Khánh NT Quốc Anh 02439949295
164 Ngọc Khánh NT Đức Anh 02422631888
105/168 Ngọc Khánh NT Thanh Tâm 0978650481
Nguyễn Công Hoan 18A/20 Nguyễn Công Hoan NT Ngọc Trang 3 02462539108
18B/20 Nguyễn Công Hoan NT Hiền Anh 0966799611
Phúc Xá 80 Phúc Xá NT Gia Đức 0947165392
Thành Công 104 H2 Thành Công NT Tiệp Tươi 02439903067
101 E6 Thành Công NT Đức Thành 0989127717
120 H2 Thành Công NT Hạnh Phúc 0975890759
Trần Phú 38a Trần Phú NT Cuộc Sống 0986317386
Vạn Bảo 1 Vạn Bảo NT Hải Hòa 0988303338
23 Vạn Bảo NT Hoa Hiên 02466861260
69 Vạn Bảo NT An Tâm 0916290388
Vĩnh Phúc Khu 7,2 Ha  Nhà C, Vĩnh Phúc NT An Tâm 02422667878
Số 7 Lô A Khu 7,2 ha Vĩnh Phúc NT Số 7 0098571043
28 Lô A Khu 7,2ha Vĩnh Phúc NT Trung Hiếu 01232539364