fbpx

Quận 1

Quận 1

Tháng Ba 31, 2018

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc SĐT
Bà Lê Chân 66_68  Bà Lê Chân – P.Tân Định HT Số 16 – Chị Phúc 02838209258
Bùi Thị Xuân 122 Bùi Thị Xuân – P.Phạm Ngũ Lão HT Số 12 01638788422
Cô Giang 156 Cô Giang – P.Cô Giang NT Đức Dung 02838367921
160 Cô Giang, P.Cô Giang NT Phano 02838487222
Cống Quỳnh 189C Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh NT Eco 02862915455
218 Cống Quỳnh – P.Phạm Ngũ Lão NT Ngân Hà 0902527569
Đặng Tất 44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Cô Ánh 0932725554
44 Đặng Dung – P.Tân Định Q. Chú Thành 02838483354
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Loan Thuận 02835267822
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Huy Đào 02838483367
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Cô Vân 02835267556
44 Đặng Dung – P.Tân Định Quầy Cô Hoa 0
44 Đặng Dung -P.Tân Định Q.Số 5 (Q.Chị Thanh) 02838484733
44 Đặng Dung, P.Tân Định Quầy Chị Thoại 0909248621
44 Đặng Dung, P.Tân Định Quầy Cô Hương 0937760201
44 Đặng Dung, P.Tân Định Q.Cô Phương 01213684730
Điện Biên Phủ 107 Điện Biên Phủ – P.Đa Kao HT Số 24 02838296720
Hai Bà trưng 410 Hai Bà trưng – P.Tân Định NT Nhị Trưng 02838293909
298 Hai Bà Trưng – P.Tân Định HT Trung Tâm- Chị Đào 0918874075
298 Hai Bà Trưng – P.Tân Định HT Trung Tâm – Chị Trinh 0909208865
298 Hai Bà Trưng – P.Tân Định HT Trung Tâm  – Cô Vân 0908626993
298 Hai Bà Trưng – P.Tân Định HT Trung Tâm – Cô Mười 0906943475
392 Hai Bà Trưng, P. Tân Định NT Phano 02838487222
364 Hai Bà Trưng – Tân Định NT Nhị Trưng 3 0238293909
380 Hai Bà Trưng – F.Tân Định NT Minh Châu 7 01268403278
352 Hai Bà Trưng – F.Tân Định NT Minh Châu 12 01268403278
226 Hai Bà Trưng – F.Tân Định NT Minh Châu 2 01268403278
406 Hai Bà Trưng – F.Tân Định NT Khương Duy 02838208089
Hàm Nghi 90 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình Hiệu Thuốc Số 7 0912295499
151 Hàm Nghi – P.Nguyễn Thái Bình NT Thiên Hồng Hai 02838214422
Phan Bội Châu 50 Phan Bội Châu, P.Bến Thành Hiệu Thuốc Số 7 02838292713
Nguyễn Bỉnh Khiêm 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm – F.Đa Kao NT Ngọc Duyên 02839102430
Nguyễn Cư Trinh 76A-76B-78 Nguyễn Cư Trinh, P.Phạm Ngũ Lão NT Phano 02838487222
160B Nguyễn Cư Trinh – F.Nguyễn Cư Trinh NT Việt Duy 1 01223937575
22A Nguyễn Cư Trinh – F.Nguyễn Cư Trinh NT Đức Huy 02838369181
Nguyễn Hữu Cầu 31 Nguyễn Hữu Cầu – Tân Định NT Tuấn Anh 0903959355
Nguyễn Huy Tự 17 Nguyễn Huy Tự – P.Đa Kao NT Đa Kao 02838206088
Nguyễn Trãi 149 Nguyễn Trãi – P.Bến Thành NT Huyện Sỹ 02838322245
345A Nguyễn Trãi – P.Nguyễn Cư Trinh NT Thiên Thanh 0909535565
 Paster 109A Paster – F. Bến Thành Viện Vật Lý Y Sinh Học 0915672168
Trần Đình Xu 137 Trần Đình Xu – F.Nguyễn Cư Trinh NT Bích Hà 02838369181
Trần Khắc Chân 32 Trần Khắc Chân – F.Tân Định NT 42 0903125117
38/1 Trần Khắc Chân – F.Tân Định NT Thu Hồng 02838483484
Trần Quang Khải 190E Trần Quang Khải Hiệu Thuốc Số 20- Chị Vân 0908131988
190E Trần Quang Khải Hiệu Thuốc Số 20- Chị Bích Ngọc 01223684487
133 Trần Quang Khải NT Trần Quang Khải 02838484056
YesSin 15 Đường YesSin NT Vĩnh Sanh Đường 0